24 maart 2023 by 
Historische achtergrond
Geveldetail voormalige suikerraffinaderij ‘In de Speykermand’

Dordrecht was de derde suikerstad van de Noordelijke Nederlanden en onlosmakelijk verbonden met de West-Indische Compagnie (WIC). Diverse sociaaleconomische lagen in de stad Dordrecht profiteerden van de handel in suiker. Dordtenaren hadden aandelen in of waren eigenaar van een suikerplantage in o.a. Brazilië of Suriname. Op deze plantages werd suiker verbouwd middels de gedwongen arbeid van tot slaafgemaakte mensen. De ruwe suiker ging vervolgens naar Europa en werd o.a. in Dordrecht verwerkt in de diverse suikerraffinaderijen zoals De Ossenkop, Stokholm en Den Toelast.

Na het raffineren van de suiker werd het vervoerd naar diverse gebieden binnen en buiten Nederland en verkocht in winkels met koloniale waren in Dordrecht. In deze winkels met koloniale waren werden ook andere koloniale producten verkocht zoals koffie, tabak en thee. In Dordrecht waren er ook diverse koffiehuizen, zoals het Nieuw Nederlands Koffijhuis, Bellevue en het Dordrechts Koffijhuis. Naast de verbondenheid met het koloniale product koffie waren koffiehuizen ook locaties waar politieke discussies gevoerd werden en centra voor gesprekken over handel.

Diverse Dordtenaren hadden aandelen in Nederlandse schepen die betrokken waren in de trans-Atlantische mensenhandel. Ook werden er schepen verhuurd aan de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Deze schepen ging o.a. naar Batavia en Ceylon. Zo werd het schip De Neptunes van Frank van der Schoor verhuurd aan de VOC om koffie te halen uit Batavia.

Naast de verhuur van schepen werden er schepen gebouwd op scheepswerven voor de koloniale handel. Zoals op de scheepswerven van Jan Schouten. Hij bouwde o.a. schepen voor de Maatschappij der Dordrechtse Scheepsrederij, ook wel de Eerste Oost-Indische Rederij genaamd.

Huidig onderzoek

Vandaag de dag zijn er nog diverse sporen van dit verleden terug te vinden in de stad zoals het Suikerbrood in de gevel van het West-Indische Huis, diverse woonhuizen en familiegraven in de Grote Kerk. Om deze sporen inzichtelijk te maken en bewustwording te creëren over het koloniale verleden van Dordrecht zijn Sidney Breidel en Rowan van der Stelt het initiatief Koloniaal Verleden Dordrecht gestart.

Category: - Comments: Reacties uitgeschakeld voor Dordrecht