Historische achtergrond

Portret van de bewindvoerders van de VOC-Kamer van Hoorn in 1682

In Hoorn was een van de zes kamers van de VOC gevestigd. Het was de kleinste van de zes, met slechts zeven bewindhebbers. Ook was de zetel van het Noorderkwartier van de WIC in de stad gevestigd. Ondanks de relatief bescheiden omvang van beide kamers, waren de compagnieën erg belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. De handel in koloniale producten zorgde voor een enorme toename van de welvaart van de stad. De compagnieën werden ook al snel zeer belangrijke werkgevers.

De stad heeft een aantal beroemde, en beruchte, VOC-schippers voortgebracht. Zo was Bontekoe, bekend van zijn veelvuldig opnieuw uitgebrachte scheepsjournaal, in Hoorn geboren. J.P. Coen, die verantwoordelijk is voor de decimering van de inheemse bevolking op de Indonesische Banda-eilanden, kwam ook uit Hoorn en heeft er sinds 1893 een standbeeld.

Tegenstand tegen het geweld en de slavenhandel van de VOC en WIC was niet erg wijdverspreid, aangezien er veel van werd geprofiteerd. Een voorbeeld van verzet is de dominee Jacobus Hondius, die in zijn preken de slavenhandel sterk veroordeelde.

Sporen

Er zijn vooral veel sporen van de VOC te vinden, zoals het gebouw waar het kantoor van de Kamer was gevestigd en een aantal voormalige pakhuizen. Van de WIC is minder bewaard gebleven, maar ook dat kantoor is nog te zien. De rijkdom die door de be ide compagnieën in de stad ontstond, is in veel gebouwen terug te zien. Een aantal hiervan zijn direct tot betrokkenheid bij de VOC en/of WIC terug te leiden.