• Zeeuws Archief

  • Back
29 januari 2023 by 
Foto van het hedendaagse ‘Van de Perrehuis’.

Sinds 1765 staat hier een schitterend stadspaleis dat tegenwoordig bekend staat als het ‘Van de Perrehuis’, naar de bouwheer Johan Adriaen van de Perre. Deze was gehuwd met de schatrijke Jacoba van den Brande. Architecten waren de Antwerpenaren Jan Peter van Baurscheit jr. en Engelbertus Baets.

Eind 18de eeuw kwam het pand in het bezit van de Middelburgse regentenfamilie Schorer. Van 1838-1994 was het gebouw in gebruik als rechtbank. Na een grondige restauratie en gedurfde glazen nieuwbouw kon het totale complex in 2000 in gebruik genomen worden als Zeeuws Archief.

In de ondergrondse bewaarplaatsen worden kilometers archief bewaard: hier ligt de Zeeuwse geschiedenis opgeslagen. Eén van die archieven is het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). Vanwege de unieke status kreeg dit omvangrijke archief (100 Meter) van een slavenhandelsmaatschappij in 2011 het predicaat Werelderfgoed van de UNESCO. Het enige vrijwel complete slavenhalersarchief wordt bewerkt in het kader van het landelijke Metamorfoze project en zal digitaal beschikbaar komen.

Scheepsjournaal van het fregat Geertruyda en Christina, 1767-1786 van de MCC op haar 7e reis naar Guinee-Suriname eind achttiende eeuw. De bron is onderdeel van het MCC archief dat ligt opgeslagen in het Zeeuws Archief

Middelburg vormde het vertrekpunt van enkele tientallen WIC-slavenreizen. Vooral in de 18de eeuw werden vanuit de hoofdstad van Zeeland slavenreizen opgezet.

De Middelburgsche Commercie Compagnie heeft tussen 1732 en 1807 in totaal 113 slavenreizen ondernomen. Alle particuliere slavenhandelaren samen ondernamen in die periode vanuit Zeeland 506 zogenoemde ‘driehoeksreizen’. De Vlissingse slavenhalers vervoerden 96.047 slaven en die uit Middelburg naar schatting 60.197

In totaal hebben de Zeeuwen zo’n 270.000 tot slaafgemaakten vervoerd. Dat is bijna de helft van alle tot slaafgemaakten die door Nederlanders in de 17de en 18de eeuw werden verscheept. De winstgevendheid van de slavenhandel zat hem in het gehele trans-Atlantische systeem. Men verdiende aan allerlei elementen daarvan: de uitrusting van schepen, de verkoop van goederen in Afrika, de verkoop van tot slaafgemaakten in Amerika, de productie die met die tot slaafgemaakten werd gedraaid, de verkoop van plantageproducten.

Bron

Stadswandeling Cacao, Suiker en Slaven. Middelburg, 2014.

Category: - Comments: Reacties uitgeschakeld voor Zeeuws Archief