• Het West-Indische Huis

  • Back
29 april 2022 by 
Het West-Indische Huis in de Wijnstraat

In 1621 werd de West-Indisch Compagnie (WIC) opgericht bestaande uit vijf kamers verdeeld over diverse steden. De WIC kreeg van de Staten-Generaal een monopolie op de handel in het Atlantische gebied waaronder ook de mensenhandel. In de zeventiende eeuw stonden hier drie panden. In deze panden kwamen de bewindhebbers van de Dordtse kamer van de WIC samen. Hier werden belangrijke besluiten genomen over Hetde koloniale handel en over vele mensenlevens. Ook was hier de eerste suikerraffinaderij in Dordrecht gevestigd met de naam De Ossekop. De sporen van dit koloniale verleden zijn nog te zien in de gevel in de vorm van een blauw verpakt suikerbrood en de handelsgod Mercurius. In dit pand hebben diverse mensen gewoond die betrokken waren bij de koloniale handel zoals boekhouders van de WIC en suikerraffinadeurs. Voorbeelden zijn Aertsz. de Gelder (vader van de bekende kunstschilder Aert de Gelder) en leden van de familie Backer en Wilkens.

Bronnen tekst
Blauw verpakt suikerbrood in gevel van het West-Indische huis
Bron afbeelding
Foto’s gemaakt door fotograaf Laura Ramirez.

Category: - Comments: Reacties uitgeschakeld voor Het West-Indische Huis