• Gideon Boudaen

  • Back
27 maart 2023 by 
Janskerkhof 13 – voormalig woonhuis van Gideon Bodean

Gideon Boudaen werd in 1686 in Middelburg geboren als zoon van een VOC-bewindhebber en een moeder uit een regentengeslacht. Een voorspoedige VOC-carrière lag dan ook in het verschiet voor de jonge Gideon. Hij werd aanvankelijk geplaatst in Surat (Noordwest India), maar mocht kort daarop als opperkoopman naar Batavia overkomen, waarna hij al snel de prestigieuze post kreeg van opperhoofd van Dejima (1715-1716). Op zijn dertigste keerde Gideon Boudaen terug naar Nederland als commandeur van de retourvloot van de VOC – een eervol teken. Hij vestigde zich in Utrecht en trouwde daar met zijn nicht, Isabella Johanna Boudaen Courten. Voor een bedrag van 8850 gulden kochten zij een ‘groot, schoon en weldoortimmerd huis’ aan de Mariaplaats. In Utrecht zou Gideon Boudaen onder meer dienen als extraordinair bewindhebber van de VOC namens de Staten van Utrecht, lid in de Utrechtse vroedschap en vanaf 1731 als schepen. Hij overleed in 1744.

Category: - Comments: Reacties uitgeschakeld voor Gideon Boudaen