• De Borg Hanckema in Zuidhorn

  • Back
22 maart 2018 by 

Afbeelding

De borg Hanckema kwam begin zeventiende eeuw in handen van de familie Broersema. Jonker Pabe Broersema (1586-1646) werd in 1607 eigenaar, na het overlijden van zijn vader Tjaart Broersema. De borg was omgeven door een gracht en singels, er was een poort en de borg had verschillende kamers, waaronder een grote benedenzaal. Broersema vertegenwoordigde de Ommelanden in de Staten-Generaal. Hij was lid van de Generaliteitskamer en bestuurder van de Admiraliteit te Dokkum.

In 1637 investeerde hij 5.000 gulden in de Kamer Stad en Lande van de WIC. In zijn testament bestemde Pabe een aanzienlijk deel van zijn bezit voor liefdadigheid: 1.000 gulden aan het Groene Weeshuis in Groningen, 1.000 gulden aan de armen van het Westerkwartier, 300 gulden aan de armen van Groningen, 300 gulden aan het Roode Weeshuis in de stad, 500 gulden aan de armen van Zuidhorn en 500 gulden aan de kerk van Zuidhorn. Pabe had geen kinderen en wees zijn broer Menno aan als belangrijkste erfgenaam. Na de dood van Menno zou één van de heemsteden die hij in bezit had, verbouwd moeten worden, zodat hier vier weduwen of andere noodlijdende personen ondergebracht konden worden.

De borg Hanckema is in 1876 gesloopt (een informatiebord toont de contouren ervan). Enkele bouwdelen uit latere perioden zijn wel bewaard gebleven. Zo is een schouw later geplaatst in de Taco Mesdagzaal van het voormalige Groninger Museum aan de Praediniussingel in de stad Groningen. Bij een huis in Zuidhorn aan de Nieuwstraat 6 zijn twee stenen leeuwen te vinden die bij de borg hoorden.

Locatie en kaart

Deze afbeelding is gekoppeld aan het adres Hanckemalaan in Zuidhorn. Bekijk deze locatie op de kaart van Zuidhorn hier.

Category: - Comments: Reacties uitgeschakeld voor De Borg Hanckema in Zuidhorn