Het Team

Wim Manuhutu
Coördinator Indonesië

Wim Manuhutu (Vught, 1959) is historicus, gespecialiseerd in moderne geschiedenis van Indonesië. Van 1987-2008 was hij directielid van het Moluks Historisch Museum in Utrecht en was hij verantwoordelijk voor tentoonstellingen, activiteiten en onderzoek. Hij publiceerde verschillende artikelen over Molukse geschiedenis in bladen en boeken.
Sinds 2009 is hij eigenaar van Manu2u dat culturele projecten en activiteiten opzet en realiseert met diverse partners. Hij treedt regelmatig op als adviseur, gastspreker en gesprekleider. Hij is gastdocent aan het Amsterdam University College en de Vrije Universiteit en werkt aan een proefschrift over de culturele betrekkingen tussen Nederland en twee van zijn voormalige koloniën, Suriname en Indonesië.

Jennifer Tosch
Erfgoed adviseur / Coördinator USA

Jennifer Tosch is cultureel erfgoed historicus en ondernemer. Zij is de oprichtster van Black Heritage Tours in Amsterdam, Brussel en binnenkort New York.

Jeroen Pattipeilohy
Educatie Adviseur

Jeroen Pattipeilohy heeft gewerkt als beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling bij een gemeente.
Met ruime ervaring als projectleider educatie en diversiteitsprojecten in ‘aandachtsbuurten’. Van huis uit onderwijskundige en tegenwoordig docent.

Esther Captain
auteur

Dr. Esther Captain is historica en werkt als onderzoeker bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei in Amsterdam. Ze is tevens verbonden aan het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht. Hier houdt ze zich bezig met het project ‘De koloniale erfenis van de Vrede van Utrecht’, ook wel afgekort als ‘het slavernijproject’. Haar specialisme is het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog in de overzeese gebieden en meervoudige, postkoloniale herinneringsgeschiedenissen. Zij publiceerde onder andere Oorlogserfgoed overzee. De erfenis van de Tweede Wereldoorlog in Aruba, Curaçao, Indonesië en Suriname (Amsterdam: Bert Bakker, 2010).

Hans Visser
onderzoek

Dr. Hans (J.J.) Visser is (gepensioneerd) historicus en cultureel antropoloog. Hij werkte tien jaar als docent en zendingswerker in Zambia en Kenia. In Nederland was hij docent en rector aan het Hendrik Kraemer Instituut, het opleidingsinstituut van de Protestantse Kerk in Nederland. Visser is adviseur van de migrantenkerken in Nederland en gids bij het project Kerken Kijken Utrecht. In het kader van het project ‘Sporen van slavernij in Utrecht’ verrichtte hij historisch onderzoek naar de aanwezigheid van de eerste Afrikanen in Nederland.

Dineke Stam
Onderzoeker en museale samenwerking

Dineke Stam is historicus en tentoonstellingsmaker. In 2010, 2012 en 2013 maakte ze exposities over slavernij, voor NiNsee, het Stadsmuseum Tilburg en het Noord-Hollands Archief. Ze werkte bij het Anne Frank Huis en bij de Nederlandse Museumvereniging als projectleider Interculturele Programma’s Erfgoedbreed. Sinds 2005 is ze zelfstandig onderzoeker, maker en adviseur in de cultuur- en erfgoedsector.

Ineke Mok
Eveline Sprangers
stagiair

Eveline Sprangers deed onderzoek naar de Utrechtse Heuvelrug als een stage-opdracht in 2014

Dienke Hondius
lnitiator / Hoofd onderzoek

Dr. Dienke Hondius is historicus en werkt als universitair docent geschiedenis voor de Vrije Universiteit. Daarnaast werkt ze ook voor het Anne Frank Huis. Haar onderzoek richt zich op de Holocaust, antisemitisme, racisme, koloniale geschiedenis, slavernijgeschiedenis en andere verwante thema’s.

Nancy Jouwe
Projectleider / onderzoeker

Nancy Jouwe is cultuurhistoricus en werkte 20+ jaar in de NGO sector als projectmanager, directeur en curator op het snijvlak van vrouwenrechten, transnationale bewegingen en kunst, cultuur & erfgoed.
Ze werkt als onderzoeker, curator & projectleider op het gebied van culturele en sociale bewegingen in postkoloniaal Nederland en doceert bij de Universiteit Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, SIT en CIEE.

Dineke Stam
Onderzoeker en museale samenwerking

Dineke Stam is historicus en tentoonstellingsmaker. In 2010, 2012 en 2013 maakte ze exposities over slavernij, voor NiNsee, het Stadsmuseum Tilburg en het Noord-Hollands Archief. Ze werkte bij het Anne Frank Huis en bij de Nederlandse Museumvereniging als projectleider Interculturele Programma’s Erfgoedbreed. Sinds 2005 is ze zelfstandig onderzoeker, maker en adviseur in de cultuur- en erfgoedsector.

Sjoerd Jaarsma
Database / Website & kaarten

Dr. Sjoerd R. Jaarsma is een antropoloog en historicus. Hij werkte als onderzoeker bij universiteiten in binnen- en buitenland. Van 2000-2012 werkte hij als projectcoördinator en zakelijk leider voor Stichting Papua Cultureel Erfgoed. Op het moment is hij met zijn eigen bedrijf Schermen& actief als adviseur voor digitalisering van erfgoed en scherminstructeur.

Inge Zwart
Stagiair/vrijwilliger VSIntern/volunteer USA

Inge Zwart volgt het master programma Public Humanities aan Brown University in Providence, de Verenigde Staten. Ze is geïnteresseerd in de publieke geschiedenis en herinnering van taboe onderwerpen en de samenkomst van publieke geesteswetenschappen en activisme. In Nederland studeerde Inge aan het University College Roosevelt waar ze onder andere de publieke geschiedenis van het slavernijverleden van Middelburg onderzocht.