Mapping

Het doel van Mapping Slavery is het in kaart brengen van (het erfgoed van) slavernij in de Nederlandse historie. Wij gebruiken hierbij materiaal dat door onderzoekers bijeengebracht is in verschillende steden, provincies en – op termijn – de voormalige koloniale gebieden.

In de onderliggende pagina’s is naast kaartmateriaal tevens een beschrijving per stad, provincie of gebiedsdeel opgenomen.