• Harlem & Hudson Valley

  • Back

Historische achtergrond
De rivier ‘Hudson’ is vernoemd naar Henry Hudson die namens de VOC op zoek ging naar een kortere vaarroute naar Oost-Indië. Hij kwam net verder dan wat nu Albany is. Langs de rivier woonden de Inheemse Amerikanen Lenape, Iroquois en Mohikanen en vestigden Nederlandse en andere Europese kolonisten zich.

Rond 1630 leefden er driehonderd witte kolonisten en zestig zwarte slaafgemaakten in de zuidelijke Hudsonvallei, ongeveer dertig van de slaafgemaakten waren eigendom van de WIC. Zeelieden en soldaten in dienst van de WIC vormden een grote groep van de Europese bewoners. Kolonisten kwamen niet alleen uit de Nederlanden, maar ook uit Europese gebieden als Duitsland, Scandinavië, Engeland en Frankrijk.

Peter Stuyvesant wilde in zijn gedrevenheid om de kolonie uit te breiden het verhuizen naar een nieuwe nederzetting in het noorden van Manhattan aantrekkelijker maken. In 1658 beloofde hij een dominee aan te zullen stellen in een nieuw dorp, zodra er 25 mensen heen verhuisden. Zo werd het aantrekkelijk om naar Harlem, ten noorden van Manhattan, te verhuizen.

Sporen
De ruime landgoederen in het noorden van New York City geven een idee van de rijkdom van sommige inwoners in de Hudson vallei. Op sommigen van deze plekken woonden ook tot slaaf gemaakten, zoals zij die werkten voor families als Philipse, Van Cortlandt en Dyckman. Zij leefden veelal gescheiden van de witte bevolking en werden ook zo begraven, zoals duidelijk wordt door te kijken naar de Afro-Amerikaanse begraafplaatsen ontdekt in New York. Onder het busstation op E. 126th Street zijn bijvoorbeeld meer dan 140 botten en botfragmenten gevonden, waarschijnlijk van ten minste veertig mensen van Afrikaanse herkomst. Zij waren leden van verschillende kerken in Manhattan en waren begraven op wat nu de Harlem African Burial Ground heet.

Harlem heeft ook een belangrijke rol gespeeld in latere Afro-Amerikaanse geschiedenis, met de Harlem Renaissance en de Black Manifesto door James Forman. Op de kaart hieronder wordt deze geschiedenis verteld aan de hand van belangrijke locaties als de ‘Striver’s Row’ en de Elmendorf kerk.