Sporen van het slavernijverleden in Groningen

De Gouden Eeuw in Nederland had een keerzijde in de vorm van slavenhandel en slavernij. Dat gold ook voor Groningen, waar  een eigen Kamer van de West-Indische Compagnie werd opgericht met een scheepswerf aan de Noorderhaven. Van daaruit voeren schepen naar de Afrikaanse kusten om tot slaaf gemaakte Afrikanen op te kopen en naar de overzijde van de Atlantische Oceaan te verschepen en met koloniale waar terug te keren.

Vooraanstaande Groningers investeerden in deze lucratieve handel en in plantages in Suriname en de Antillen. Na het afschaffen van de slavernij werden niet de tot slaaf gemaakten, maar wel hun eigenaars in Nederland financieel gecompenseerd voor het verlies van hun ‘eigendom’.

Deze even dramatische als winstgevende geschiedenis bleef niet beperkt tot de overzeese gebieden; zij werkt door in de Nederlandse samenleving tot de dag van vandaag. Sporen van het koloniale verleden en de slavernij die daarmee gepaard ging, worden verbonden aan de locaties die u aandoet tijdens de stadwandeling of een van de vier fietsroutes. Zo wordt u meegesleept in een nog onbekende geschiedenis. Daarna kunt u Groninger Stad en Ommelanden nooit meer met dezelfde ogen zien.Groninger Universiteitsfonds

Deze publicatie werd mogelijk gemaakt door een substantiële bijdrage van het Groninger Universiteits Fonds.

ISBN 97890 5452 323 9 / NUR 693
15 x 21 cm; 128 pagina’s; geïllustreerd en in kleur; € 15,00
Vormgeving: Ruurd de Boer

Uitgeverij Passage, Groningen 2016
Bestel het boek hier

Boekpresentatie gemist? Bekijk hier video’s van de bijzondere lancering

Redactie
Margriet Fokken
redacteur

Margriet Fokken is als promovenda verbonden aan de sectie Moderne Geschiedenis van de RuG. Haar promotieonderzoek gaat over identiteit en gemeenschapsvorming onder Hindostanen in Suriname tussen 1873 en 1921.

Barbara Henkes
redacteur

Barbara Henkes is verbonden aan de sectie Moderne Geschiedenis van de RuG. Haar onderzoek wordt mede gedreven door de vraag hoe gewelddadige vormen van uitsluiting en repressie in het verleden doorwerken in de hedendaagse samenleving.

Testimonial

Wat een openbaring: Groningen voorbij gas en graan. Deze gids legt een onvermoede goudader bloot: die van het Groningse slavernijverleden. Wandel of fiets langs een verborgen geschiedenis aan de oevers van het Reitdiep, met vertakkingen door stad en ommelanden.

Frank Westerman auteur van onder meer 'De graanrepubliek' en 'El Negro en ik'
Deze publicatie werd mogelijk dankzij