Ontwikkelen routes

In het kader van het project Mapping Slavery NL is een protocol geschreven voor het ontwikkelen van routes op Google Maps en Google Fusion Tables. In de navolgende pdf is het protocol na te lezen. Voor eigen gebruik is het bestand downloadbaar.

In het kader van het project wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van Fusion Tables vanwege de mogelijkheden de verzamelde gegevens op eenvoudige wijze op te slaan en als veiligheidskopie te bewaren.

De gebruiksaanwijzing zal op termijn ook richting open source applicaties, zoals Open Streetmaps, uitgebreid worden.

Het citeren en gebruiken van deze tekst is toegestaan mits voorzien van verwijzing naar de bron.