Literatuur en informatie

Inleiding

In deze geannoteerde bibliografie staan een aantal (populair) wetenschappelijke basisteksten en een enkele roman over het slavernij verleden van Nederland. De lijst is geschikt voor geïnteresseerden binnen en buiten de academische wereld. In deze korte lijst is de ‘grijze literatuur’  niet opgenomen maar er bestaan veel interessante artikelen, websites, archieven en instituten en digitale bronnen van individuele kennisspecialisten die zich bezighouden met het onderwerp. Hieronder worden een aantal algemene websites genoemd die meer informatie en doorverwijsmogelijkheden bieden.

Gezien de grote hoeveelheid bestaande boeken met betrekking tot slavernij is voor deze bibliografie gekozen voor een aantal uitgangspunten waaraan de publicaties voldoen.

  • Er is gekozen voor meer algemene, met name non-fictie en (populair-) wetenschappelijke publicaties over het slavernijverleden en op de Nederlandse betrokkenheid hierin;
  • Ze zijn in het Nederlands geschreven en in Nederland uitgegeven. De enkele Engelse teksten hebben specifiek betrekking op Nederland;
  • Ze zijn (redelijk) geschikt voor non-academisch Nederlands publiek;
  • Er is gerangschikt op alfabetische volgorde.

Websites

Bibliografie

Geannoteerde bibliografie

Samenstelling: Kosmopolis Utrecht t.b.v. onderzoeksproject Mapping Slavery (samengesteld 22 september 2014)