Groningen – fietstochten

Hof van Iddekinge

Hof van Iddekinge

De Gouden Eeuw in Nederland had een keerzijde in de vorm van slavenhandel en slavernij. Dat gold ook voor Groningen, waar  een eigen Kamer van de West-Indische Compagnie werd opgericht met een scheepswerf aan de Noorderhaven. Van daaruit voeren schepen naar de Afrikaanse kusten om tot slaaf gemaakte Afrikanen op te kopen en naar de overzijde van de Atlantische Oceaan te verschepen en met koloniale waar terug te keren.

Vooraanstaande Groningers investeerden in deze lucratieve handel en in plantages in Suriname en de Antillen. Na het afschaffen van de slavernij werden niet de tot slaaf gemaakten, maar wel hun eigenaars in Nederland financieel gecompenseerd voor het verlies van hun ‘eigendom’.

Deze even dramatische als winstgevende geschiedenis bleef niet beperkt tot de overzeese gebieden; zij werkt door in de Nederlandse samenleving tot de dag van vandaag. Sporen van het koloniale verleden en de slavernij die daarmee gepaard ging, worden verbonden aan de locaties die u aandoet tijdens de stadwandeling of een van de vier fietsroutes. Zo wordt u meegesleept in een nog onbekende geschiedenis. Daarna kunt u Groninger Stad en Ommelanden nooit meer met dezelfde ogen zien.

Op verschillende kaarten tonen we het erfgoed van deze ‘Gouden Eeuw’ aanwezig in de provincie Groningen. Naast de hier getoonde regiokaarten (fietstochten) is er ook een uitgebreide wandeltocht door de stad Groningen zelf.

Uithuizen

kaart op volledig scherm bekijkenBeginnend en eindigend bij station Uithuizen kun je zeven verschillende locaties bezoeken in dorpen rondom Uithuizen.

Zuidhorn

kaart op volledig scherm bekijkenRondom Zuidhorn bezoek je zes verschillende locaties in dorpen tussen Lutjegast en Wetsinge in het noorden en Leek in het zuiden.

Winsum

kaart op volledig scherm bekijkenRondom Winsum vinden we verschillende versterkte boerderijen of borgen die ooit bewoond werden door prominente Groningers die hun kapitaal vergaard had door investeringen in de VOC of WIC.

Veendam

kaart op volledig scherm bekijkenVanaf station Groningen fietsen we naar het zuidwesten in de richting Veendam om een zevental locaties te bezoeken met erfgoed gerelateerd aan de ‘Gouden Eeuw’.

Redactie
Gebaseerd op Sporen van het slavernijverleden in Groningen